Uitgeloot in Nederland, of een vervolg geven aan je HBO studie, dan kan je Tandheelkunde studeren in Spanje 2018

Location: Madrid, Madrid, Spain
Date Posted: 18-03-2015
Uitgeloot voor tandheelkunde wat nu
 
Je hebt je vwo-diploma behaald met het profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of met het profiel Natuur en Techniek met biologie en je hebt je keuze bepaald.
 
“Je wil tandheelkunde gaan studeren in Groningen, Nijmegen of Amsterdam”
 
Een loterij:
Helaas strijden in Nederland strijden jaarlijks ongeveer 1200 kandidaten om de 250 plaatsen die voor deze studie beschikbaar zijn……….
Afhankelijk van je studieresultaten heb je een goede, mindergoed of slechte kans om “ingeloot” te worden. De procedures kan je vast al dromen en je hebt er al vaak over na gedacht want je weet dat slechts 1 op de 6 kandidaten wordt toegelaten……… de kans is dus erg groot dat je NIET aan je favoriete studie kan gaan beginnen.
 
Wat zijn je alternatieven.
Je hebt natuurlijk de nodige opties, je kunt een andere studie kiezen en al of niet volgend jaar weer mee loten, je kunt natuurlijk ook kiezen voor een studie in het buitenland.

“Tandheelkunde studeren in Spanje, (Madrid of Valencia) is een goed optie”

Tandheelkunde studeren in het buitenland
In de afgelopen jaren hebben een aantal Nederlandse studenten een studie tandheelkunde gevolgd in het buitenland. België is daarbij, vanwege de taal en vanwege de nabijheid favoriet, gevolgd door Engeland (Engels), Duitsland (Duits) en Litouwen (Engels), waar je een ook in Nederland geaccepteerd tandartsen diploma kunt halen.
In deze landen wordt echter in toenemende mate een numerus fixus ingevoerd waardoor toelating ook daar lastig is.
 
Heb je ooit overwogen om tandheelkunde in Spanje te gaan studeren?
Spanje kent weliswaar een systeem dat vergelijkbaar is met Nederland met één groot verschil. Spanje kent ook privé Universiteiten die, volledig volgens Europese regels overigens, tandartsen opleiden tot een diploma dat helemaal geaccepteerd wordt in Nederland.
De publieke Universiteiten kennen net als in Nederland een numerus fixus, de privé Universiteiten kennen dat niet.

Zie ook: www.inspanjestuderen.nl 

#uitgeloot #tandheelkunde #studeren #Spanje
Web: www.spaansemedewerkers.nl www.trabajarenholanda.es careers
email: info@spaansemedewerkers.nl ;info@trabajarenholanda.es
tel: 0031639836883 ; 0034652421651 ; Skype: henkvansoest


Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Es confidencial y para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía o por teléfono y proceda a su destrucción.

This message is addressed exclusively to its recipient. It is confidential and for the exclusive use of its addressee. If you have received this message in error, you must know that its reading, copying and use are prohibited. We ask you to inform us immediately by this same means or by telephone and proceed to its destruction.
or
this job portal is powered by CATS